Filia w Kębłowie

Powstała w 1962 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. Jej pierwszym kierownikiem była Bożena Karwatka. W 1973 r. w związku z likwidacją gromad przemianowana została na Gminną Bibliotekę Publiczną, której podlegały trzy filie: w Obrze, Starym Widzimiu i Świętnie (dotychczasowe Biblioteki Gromadzkie). Od 1975 r., po kolejnej reformie administracyjnej, Gminna Biblioteka Publiczna w Kębłowie stała się filią Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn. W 1991 roku nastąpiło połączenie filii z biblioteką szkolną. Od tego czasu jej nazwa brzmi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn Filia Publiczno – Szkolna w Kębłowie.
Kierownikiem tej placówki jest Teresa Molicka.
Filia w Kębłowie to dwa pomieszczenia o powierzchni 44 m², dla czytelników korzystających ze zbiorów na miejscu przeznaczono 7 miejsc.